Om oss

Mötesplats Vattentorget ägs och drivs av den ideella föreningen IOGT-NTO-rörelsens byggnadsförening i Växjö. 

Huset har anor från 1887 då första delen byggdes för elproduktion och byggdes senare till med verkstäder och kontor av Växjö stads elverk, som blev Växjö Energi AB. Fastigheten köptes av IOGT-NTO-rörelsen 1991 och sedan dess har verksamhet bedrivits nästan dagligen i huset. Vi har ett hus fullt av liv och rörelse med allt från barn- och ungdomsverksamhet till café och konferenser.

Några föreningar hyr fasta lokaler i huset där det bedrivs teaterverksamhet, ungdomsaktiviteter och kamratstöd. I huset finns Café Fontaine som drivs av IOGT-NTO föreningen Visol. Vi hyr även ut kontor till våra medlemsorganisationer samt till Liberalerna och Vänsterpartiet. 

IOGT-NTO-rörelsen består av fyra organisationer; IOGT-NTO, UNF, Junis och Nykterhetsrörelsens scoutförbund.